Кількість людей, які займаються науковою діяльністю на Волині зросла на 22 відсотка. Загалом в області працюють 314 науковців. З них – більше половини – жінки. Також збільшилася кількість виконавців із науковим ступенем. Нині на Волині – 30 докторів наук та 135 докторів філософії. За галузями науковці розподілилися майже порівну – по 25 відсотків займаються суспільними, природничими, технічними та сільськогосподарськими науками.
Торік загальний обсяг внутрішніх витрат на виконання наукових досліджень та розробок організаціями області становив понад 18 мільйонів гривень. З них понад 46% витрачено на виконання науково-технічних (експериментальних) розробок, які майже повністю профінансовано за рахунок власних коштів підприємств. Частки витрат на виконання фундаментальних та прикладних досліджень становили 33% і 21% відповідно, які повністю асигнувалися за рахунок коштів державного і місцевих бюджетів.