У деканів семи факультетів СНУ імені Лесі Украінки закінчилися контракти. Тож незабаром на ці посади призначать нових осіб.

Про це повідомили в СНУ імені Лесі Українки на інформаційний запит ІА “Конкурент“.

Зокрема, нових деканів обиратимуть для:

  • факультету фізичної культури, спорту та здоров’я (очолював Бичук Олександр Іванович);
  • факультету психології та соціології (очолювала Вірна Жанна Петрівна);
  • факультету філології та журналістики (очолював Громик Юрій Васильович);
  • географічного факультету (очолював Мельнійчук Михайло Михайлович);
  • медико-біологічного факультету (очолював Поручинський Андрій Іванович);
  • факультету іноземної філології (очолювала Рогач Оксана Олексіївна);
  • факультету історії, політології та національної безпеки (Шваб Анатолій Георгійович).

Натомість до заміщення вакантної посади у встановленому законодавством порядку очолювати факультети будуть:

Факультет фізичної культури, спорту та здоров’я – Пантік Василь Васильович.

Кандидат наук із фізичного виховання і спорту, доцент.

Факультет психології та соціології – Дучимінська Тамара Іванівна. 

Кандидат психологічних наук, доцент.

У 2013 році захистила кандидатську дисертацію з напряму 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія на тему “Психологічні особливості подолання особистісної безпорадності в навчальній діяльності студентів”.  У 2014 році переведена на посаду старшого викладача кафедри практичної психології та безпеки життєдіяльності та з 2016 року переведена на посаду доцента цієї ж кафедри.

Є керівником проблемної групи “Особливості психодіагностики проявів особистісної безпорадності у поведінці та навчальній діяльності студентів”.

Є учасником професійних об’єднаннях за спеціальністю:

Член Волинського обласного ГО “Еліпс” (еклектика лікарів і психологів).
Член асоціації політичних психологів України.

Факультет філології та журналістики – Лавринович Лілія Богданівна.


Кандидат філологічних наук, доцент.

Народилася в м. Калуші Івано-Франківської області. Закінчила Волинський державний університет імені Лесі Українки та здобула кваліфікацію вчителя російської мови і літератури та української мови і літератури (1996).

Працювала вчителем української мови та літератури в Луцькій загальноосвітній школі № 17 (1996–2003), старшим викладачем, згодом доцентом кафедри документознавства та інформаційної діяльності Луцького інституту розвитку людини Університету “Україна” (2003–2008).

З 2008 р. – доцент кафедри теорії літератури та зарубіжної літератури. Кандидат філологічних наук зі спеціальності “Порівняльне літературознавство”. Дисертацію на тему “Постмодернізм в українській, російській та польській прозі: типологія образу-персонажа” захищено 2002 р., вчене звання доцента отримала 2008 р.

До 2019 р. – куратор наукового товариства студентів та аспірантів факультету філології та журналістики.

Редактор молодіжного наукового вісника факультету філології та журналістики “SCRIPTA MANENT”.

Багаторічна голова журі обласного етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт МАН з зарубіжної літератури.

Співпрацює з Волинським інститутом післядипломної педагогічної освіти як лектор і консультант. Читає лекції вчителям зарубіжної літератури – слухачам курсів підвищення кваліфікації.

Географічний факультет – Барський Юрій Миколайович 

Доктор економічних наук, професор.

Народився  5 травня 1974 року у місті Луцьку. У 1996 році закінчив Волинський державний університет за спеціальністю «Історія», а згодом у 1998 році Луцький державний технічний університет за спеціальністю “Облік і аудит”.

Кандидат економічних наук з 9 жовтня 2003 року. Доктор економічних наук з 10 жовтня 2013 року.  Вчене звання доцента кафедри фінансів присвоєно 19 жовтня 2005 року. Вчене звання професора кафедри прикладної статистики та економіки праці присвоєно 30 червня 2015 року.

Стаж педагогічної роботи у вищих закладах освіти ІІІ-ІV рівнів акредитації 16 років.

Основні етапи педагогічної та науково-педагогічної діяльності у вищих закладах освіти ІІІ-ІV рівнів акредитації:

01.09.1999 р. – 31.08.2006 р. – Луцький державний технічний університет, асистент, старший викладач, доцент кафедри фінансів;
01.11.2008 р. – 24.12.2008 р. – Луцький державний технічний університет, в.о. завідувача кафедри фінансів;
25.12.2008 р. – 30.10.2010р. – Луцький національний технічний університет, завідувач кафедри фінансів;
30.02.2010 р. – 21.06. 2013р. – Луцький національний технічний університет, докторантура звідривом від виробництва.;
31.08. 2013р. – 31.08.2014р. – Луцький національний технічний університет, в.о. завідувача кафедри прикладної статистики та економіки праці;
01.09.2014р. – 29.08. 2015р. – Луцький національний технічний університет, завідувач кафедри прикладної статистики та економіки праці;
з 02.09.2015р. – Східноєвропейський університет імені Лесі Українки, завідувач кафедри економічної та соціальної географії.

Медико-біологічний факультет – Степанюк Ярослав Васильович.

Доцент, кандидат біологічних наук.

Аlma mater – Волинський державний університет імені Лесі Українки, спеціальність “Біологія” (2000 р.)

Аспірантура на кафедрі фізіології людини і тварини Волинського державного університету імені Лесі Українки.

У 2004 році під керівництвом професора Ковтуна М.Ф. захистив кандидатську дисертацію “Порівняльна морфологія нюхового та зорового аналізаторів у деяких ссавців”. У Східноєвропейському національному університеті імені Лесі Українки працював на посадах провідного інженера інформаційно-обчислювального центру, виконуючого обов’язки начальника інформаційно-обчислювального центру, старшого викладача та доцента кафедри зоології.

Факультет іноземної філології – Макарук Лариса Леонідівна.

Кандидат філологічних наук, доцент.

Факультет історії, політології та національної безпеки – Ярош Ярослав Богданович.

Доктор політичних наук, доцент.

Народився в сім’ї службовців 25 лютого 1974 року в місті Луцьку Волинської області. У 1991 році закінчив Луцьку загальноосвітню школу № 4. Цього ж року поступив на історичний факультет спеціальність «Історія» Волинського державного університету імені Лесі Українки, який закінчив у 1998 році. З 1993 по 1994 роки перебував на службі в Збройних силах України.

Після закінчення вузу приймав активну участь у громадському житті області. З 1997 року очолював обласну організацію “Молода Просвіта” а з 1999 по 2003 роки був головою Молодіжного парламенту Волині. З 1999 року по 2005 роки працював директором громадсько-мистецького об’єднання “Нова Хвиля”. Наразі є головою громадської організації “Центр практичної політики”.

З 2003 по 2005 роки був здобувачем кафедри теорії та історії політичної науки Волинського державного університету імені Лесі Українки за спеціальністю 23.00.02 – політичні інститути та процеси. Тема кандидатської дисертації: «Політична суб’єктність молодіжних об’єднань у державотворчих процесах України (період незалежності)». З 2005 року працював старшим викладачем кафедри теорії та історії політичної науки Волинського державного університету імені Лесі Українки. Зараз працює доцентом кафедри політології та державного управління Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки.

З 2006 по 2008 роки був стипендіатом Кабінету Міністрів України та отримував стипендію для молодих учених. У цей період був секретарем асоціації молодих учених Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки.

У 2011 році присвоєне вчене звання доцента кафедри політології. Брав участь у роботі спеціалізованої вченої ради К.29.051.09 у Східноукраїнському національному університеті імені Володимира Даля. З 2015 по 2018 роки був докторантом у Східноєвропейському національному університеті імені Лесі Українки.

Ярош є автором 55 наукових публікацій, з яких 3 монографії. Був офіційним опонентом на захисті трьох кандидатських дисертацій та науковим керівником кандидатської дисертації.

У листопаді 2019 року захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора політичних наук на тему “Політична конкуренція парламентських партій”.

Нагадаємо, у листопаді в Східноєвропейському національному університеті імені Лесі Українки обрали нового ректора. Ним став Анатолій Цьось. Проте наразі обов’язки очільника СНУ виконує кандидат географічних наук, доцент, декан факультету міжнародних відносин СНУ Сергій Федонюк.